എയ്ഡഡ് വിഭാഗം ഗസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപകരുടെ ഒഴിവുകൾ ( 2022-23)

Monday, April 25, 2022

എയ്ഡഡ് വിഭാഗം ഗസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപകരുടെ ഒഴിവുകൾ ( 2022-23)


തേവര സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോളേജിൽ  ഇംഗ്ലീഷ്, ഇക്കണോമിക്സ്, സോഷ്യോളജി, ഹിസ്റ്ററി, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്, സൂവോളജി, മലയാളം, സംസ്‌കൃതം എന്നീ എയ്ഡഡ് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഗസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപകരുടെ ഒഴിവുണ്ട്. നെറ്റ് – പിഎച്ച്ഡി യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന. നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവർ മെയ് 10 ന് മുൻപായി അപേക്ഷിക്കുക. (Apply Online)


NB: അപേക്ഷകർ എറണാകുളം കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപമേധാവിയുടെ ഗസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപകരുടെ പാനലിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ  ചെയ്തവരായിരിക്കണം.

 


Application for the post of Guest Lectures (Aided Stream 2022-23)


In case of Technical Difficulties & Queries Contact : 9746329787