2.3.1 Student Projects: BSc Physics

Sl No: Name Proof
1 Abinaya A Kamath
2 Agatha Cyriac
3 Akhil V
4 Alfred Manuel
5 Amala Tomy
6 Anagha Joby
7 Anand Menon
8 Annie Jacob
9 Ansha Jose
10 Antony Ronald Correya
11 Arathy Anil
12 Arjun Prakash K
13 Arun Varadarajan
14 Aswin V Santhosh
15 Dayana Joy
16 Harikrishnan R
17 Irin Babu
18 Jyothis Joby
19 Kiran Babu
20 Krishnanunni M
21 Lakshmi V Bhat
22 Leon Noble
23 Neenu Mathew
24 Niranjana N
25 Ritu Mary Poly Parambi
26 Rose Veneeth S Bivera
27 Sishira S Nair
28 Supriya S
29 Thomas D Poomattam
30 Tojo M Chacko
31 Vandana S
32 Varghese Francis
33 Vidula J
34 Vineeth T V
35 Vishnu Viju