2.3.1 Student Projects: B.Com. Tax 

Sl No: Name Proof
1 Abhijith Chandran
2 Abhijith Narayanan
3 Aiswarya Anilkumar
4 Aiswarya P R
5 Akhil K Mohanan
6 Akhiya Mol
7 Akshay K A
8 Aleena K J
9 Aleena Sabu
10 Alphil Maria Joseph
11 Anamika Johns
12 Ananthu Rajan
13 Ancy Poulose
14 Anish K S
15 Anjitha K S
16 Arya Nandakumar
17 Aseel Biju John
18 Athira Prasad
19 Athira R
20 Athul V S
21 Betsy George Chencheril
22 Bharti Anju Kumari
23 Bibitha Mariya Baby
24 Devika C S
25 Fathima Shaji
26 Febin Joy
27 Jeenu Joseph
28 Jerin Saju
29 Jimmu Joseph
30 Joanna Elvis
31 Krishna Prabha M S
32 Liya Das
33 Neeliya Prakasan
34 Nevil Menachery
35 Poorna Sree Haridas
36 Rahul Babu
37 Renson Tomy
38 Reshma C Raj
39 Roshna Xavier
40 Sajith S Babu
41 Seshil Raj T S
42 Sreelakshmi A R
43 Sreevidhya M V
44 Stefeena Elizabeth Thomas
45 Steve Bert
46 Vishnupriya T S