2.3.1 Student Internships/Projects/Field Projects

Sl No: Name Proof
1 Adarsh Baby
2 Aleesha Xavier
3 Alexander K Sunish
4 Amal John
5 Ammu Mariam George
6 Angel Johny
7 Angeline Anna Josley
8 Anitta Maria Shibu
9 Anjaly Rajeev
10 Anju Maria Jose
11 Ann Riya Paul
12 Annette Paul
13 Anoop P Vijay
14 Ansella Antony
15 Arathy A Unnikrishnan
16 Asha Aravind
17 Ashwin A Pai
18 Aswathy Babu
19 Athira Pramod
20 Diniya Davis
21 Diya N C
22 Hanna Elizabeth Joy
23 Harikrishnan K N
24 Jeslin C Jenni
25 Joshua George
26 Linu Varghese
27 Maria Joseph
28 Mariya K Paulachan
29 Mariya Manoj
30 Mariya Mathew
31 Mary Ann Santhosh
32 Megha Mariya Jacob
33 Megha Mariya N J
34 Mereetta T J
35 Merin James Koottungal
36 Parvathy Anilkumar
37 Pooja Thambi
38 Priya Sayal
39 Reshma Elizabeth
40 Riya Maria Joseph
41 Sandra Sara John
42 Shaun Mathews Kaippanattu
43 Shilpa K Pai
44 Shobha Mary Varghese
45 Sithara Raj
46 Swetha Sara Sabu